5.4.12

Antonio Machado (Demos tempo ao tempo)


Demos tempo ao tempo:
para que o copo transborde
temos que enchê-lo primeiro.Antonio Machado

.